Tom har gennem mange år arbejdet med familiepleje. Han har stor erfaring med drenge, der kræver meget ekstra støtte og opmærksomhed for at trives. Flere tidligere elever husker samtaler med Tom, som værende altafgørende for de videre beslutninger i livet.

På skolen er Tom faglærer i værkstedet. Hans altoverskyggende interesse er motorcykler og andre køretøjer. Og alt hvad der har med fart og motorer at gøre. Tom er også medejer af Krumtappen.

Tom kender omtrent alle mindre og større virksomheder på Skanderborg-og Horsens-egnen, der kan tænkes at tilbyde en praktikplads. Desuden er han i et tæt samarbejde med SSP, Misbrugscentret og det lokale Politi.

  • N/A
  • N/A