På Krumtappen bruger vi alt det, vi har lært. Vi følger ikke kun én bestemt pædagogisk retning men går den vej, der er bedst for det enkelte barn. Dette betyder naturligvis ikke, at vi mener, at alle veje mod målet er lige gode. Børn og unge har brug for voksne, der har tid og lyst til at lytte, fortælle og være til stede.

De drenge, der indskrives på Krumtappens skoletilbud, har især brug for voksne, der viser vejen på en helt særlig måde, som både er tydelig og omsorgsfuld. De har brug for voksne, der er i stand til konstant at lægge mærke til de små forandringer. Voksne, der forstår det enkelte barns særlige historie og eventuelle diagnoser, og som evner både at indtænke og samarbejde respektfuldt med barnets omgivelser.

Selvværd og tilliden til andre mennesker er det fundament, der skal genopbygges, for at den enkelte dreng overhovedet er i stand til at kunne lære noget igen. De fleste af vores elever har brugt år på at opleve og føle, at de intet kan, og at ingen kan hjælpe dem. Derfor betyder praktikkerne og undervisningen på værkstedet ekstra meget.

Alle medarbejdere på Krumtappen har lang erfaring med børn og unge, der i højere grad end de fleste har særlig brug for ro og omsorg til at kunne genopbygge tilliden til egne evner og til andre mennesker. Normeringen på Krumtappen giver plads til voksen-barn relationer, der kendetegnes ved tålmodighed, respekt, omsorg, humor og tydeligt markerede grænser.

Vi benytter os hyppigt af muligheden for i en periode at kunne være én voksen til ét barn i både undervisningssituationer eller i løsningen af praktiske opgaver. Her udvikler tilliden og samtalen sig, og der er plads til de svære spørgsmål og dybe tanker.

Vi laver små grupper og sørger for at benytte de sammensætninger af eleverne, som giver de bedste muligheder for at arbejde mentalisering og sociale kompetencer. Vi har konstant øje for, hvor det giver mening med mere struktur og forberedelse, og hvem der har brug for en ny udfordring eller lidt friere rammer.

Vi gør en dyd ud af at blande de helt klassiske skolefag med samtaler, leg, besøg på virksomheder, mange former for idræt, madlavning, fart og spænding. Motion og fysiske aktiviteter giver en bedre læring og en bedre nattesøvn.

Personalegruppen lader sig ikke ryste af konflikter. Dagens er tilrettelagt, så ingen børn behøver tage hjem med en uafsluttet konflikt rumsterende i kroppen. Personalet er enige om rammerne på Krumtappen og om, hvordan vi taler sammen, når vi så måske alligevel ser lidt forskelligt på noget. Vi er så få, at vi kan arbejde tæt sammen og let få overleveret vigtig viden og ændrede planer.

Samtidig bruger vi vores forskellighed til at supplere hinanden. Forskelligheden giver muligheder for at kunne imødekomme den enkelte elevs særlige behov og for at give flere bud på voksne rollemodeller at spejle sig i.