Den tætte kontakt til familien er en væsentlig del af indskrivningen på Krumtappen. Udover den daglige transport af eleverne mellem hjem og skole, kan de ansatte på Krumtappen også tilbyde at give forældre konkret vejledning og at deltage i relevante møder vedrørende familien og barnets trivsel og uddannelse.

Hvis hjemkommunen giver tilsagn kan vi aftale et helt konkret antal ugentlige støttetimer udenfor skoletid til eleven og/eller til familien.

Den tilknyttede kontaktperson kan blandt andet støtte den unge i valg af aktiviteter og relationer i fritidslivet. Personen kan tilbyde ugentlige samtaler med den unge og eventuelt også med familien.

Eksempelvis kan der gives vejledning til familien i, hvordan konflikter kan løses, i hvordan barnets eller den unges vanskeligheder og eventuelle diagnose kan håndteres anderledes, og hvordan både de voksne kan støtte og hjælpe med skolegangen.

Ordningerne kan, hvis kommunen og familien ønsker det, fortsættes i en periode efter at indskrivningen på Krumtappen er afsluttet.