Positive ændringer i et barns skolegang kræver samarbejde mellem de voksne omkring barnet. Det er vigtigt, at vi kan regne med, at forældre/plejeforældre kommer til de møder, vi planlægger. Det er også nødvendigt, at familien er med til at holde fast ved de aftaler, der bliver indgået. Er det eksempelvis aftalt, at personalet henter barnet hver morgen, er det vigtigt at forældrene gør, hvad de kan for at hjælpe til med, at barnet er oppe og klar til at komme med bilen i skole.

Vi forventer åbenhed og ærlighed. Det betyder, at vi regner med, at forældre og/eller plejeforældre fortæller os om pludseligt opståede forandringer i familien og om, hvilke vanskeligheder og succeser, familien oplever ved skolegangen og ved de aftaler, vi indgår.

Netop derfor er vores telefoner åbne det meste af dagen, og det er næsten altid muligt at træffe en fra Krumtappens personalegruppe uden for skolens åbningstid.

Indskrivning på Krumtappen skal altid foregå gennem PPR i hjemkommunen og i samarbejde med barnets nuværende skoletilbud.