Krumtappen er et skoletilbud til drenge, der ikke kan rummes i Folkeskolen. Vi indskriver drenge, der er udadreagerende, skoletrætte og ikke får lavet lektier. Mange af vores elever har ADHD, uro, OCD eller angst, og de trives sjældent i stor skoleklasse. De har oplevet konstante konflikter både i skolen, i fritiden og hjemme i familien.

Krumtappen er således også et tilbud til hele familien. Vi tilbyder nemlig også et tæt og respektfyldt samarbejde med familien. Skoledagen starter for de fleste af eleverne med, at en ansat fra Krumtappen kommer forbi for at hente. Herved får de voksne ofte lige en mulighed for at snakke sammen. Muligheden for at tales ved er der også, når eleverne bliver kørt hjem igen om eftermiddagen.

Morgenmad og frokost er en vigtig del af skoledagen. Der spises i mindre grupper fordelt efter drengenes alder. Med et måltid i maven er vi sikre på, at alle har energi til at lære. Samtalerne over cornflakes og rugbrød giver også en god fornemmelse af, hvordan dagen skal gribes an for den enkelte. Eleverne skiftes til at sørge for at dække bord og rydde op. Tiden ved spidebordet giver også en god mulighed for at arbejde med forskellige sociale mål.

Skolearbejde og værkstedsfag laves i små grupper. Vi har plads og bemanding nok til, at vi kan fornemme, hvor meget en elev kan rumme at lære netop den dag. Og vi har tiden til at tage en lang snak, hvis det er dét, der kan være med til at ændre holdninger, eller til at få en elev til at føle, at det faktisk nytter at lave skolearbejde. Vi bemærker de små fremskridt og har masser af tålmodighed. Det er vores mål, at hver eneste elev, når så langt fagligt, som overhovedet muligt. Og at han får selvindsigt nok til at kunne træffe nogle nye og bedre valg.

Mange af de forældre, vi har haft kontakt til, har givet udtryk for mange frustrationer omkring deres børns skolegang. Noget, der har fyldt en hel del, var mængden af meget negative eller opgivende opringninger fra bekymrede lærere og pædagoger, der ikke havde ressourcer nok til et meget udadreagerende barn, som måske oven i købet stak af. På grund af den gode og hyppige kontakt mellem skole og hjem er den slags opringninger sjældent nødvendige i løbet af Krumtappens skoledag. Vi har tid og ressourcer til at løse konflikterne og blive klogere af dem, inden dagen er omme. Børnene har mere ro til at lære, når der er færre konflikter der fylder, og når de kan mærke, at de voksne omkring dem kan samarbejde.