Krumtappen er en medarbejderejet skole. Vi har undervisningsoverenskomst med Horsens Kommunes Ungdomskole, der står for det løbende tilsyn. Vi tager også meget gerne imod elever, der er hjemhørende i andre kommuner.

Der kan visiteres til Krumtappen på alle tidspunkter af skoleåret, forudsat at der er ledige pladser. Visitationen sker på foranledning af elevens distriktsskole og går igennem visitationsudvalget i kommunen.

Den månedlige standardbetaling for indskrevne elever er 40.000 – 60.000 kroner alt efter behov og individuelle aftaler. Beløbet fordeler sig typisk med 60 % til skoledelen og med 40 % til fritidsdelen.

Betalingen inkluderer rejser og ekskursioner, løbende vejledning af familien samt kørsel. Eleverne kan, hvis det ønskes, blive hentet og bragt hver dag af vores personale. Dette sikrer en kontinuitet i skolegangen og ikke mindst en rigtig god og konstruktiv kontakt med hjemmet. Der er desuden mulighed for tilkøb af familiestøtte i hjemmet eller en støtte/kontaktpersons-ordning, der rækker udover skoletiden.

Der udarbejdes elevplaner samt statusrapporter i forbindelse med statusmøder. En eller to kontaktpersoner fra personalet tilbyder derudover familien at bistå med deltagelse i andre relevante møder og hjælp til forberedelse i forbindelse hermed.

Interesserede er meget velkomne til at aftale et besøg hos os for at se skolen, vores værksteder og omgivelser.