Krumtappen har gode erfaringer med at tilbyde mulighed for tilkøb af ordninger med en støtte-/kontaktperson eller familievejledning såvel under som efter elevens forløb på skolen.

Endvidere er det også muligt at indgå forskellige aftaler om støtte og vejledning for familier uden anden tilknytning til Krumtappen.

Støtte og konsulentbistand kan blandt andet omfatte:

  • ekstra samtaler med den unge og eventuelt med familien
  • støtte til deltagelse i fritidsliv og sociale aktiviteter med jævnaldrende
  • ekstra hjælp til afklaring omkring videre skolegang eller uddannelsesvalg
  • familievejledning og hjælp til konflikthåndtering
  • akut telefonordning med mulighed for ”udrykning” til pludselige konflikter eller ”svære” situationer i hjemmet.

Efter elevens ophold på Krumtappen er afsluttet kan den efterfølgende indsats eksempelvis være opfølgningsbesøg i hjemmet og en mulighed for løbende vejledning over telefonen. Det kan også være med en række aftalte møder på elevens uddannelses- eller praktiksted. Eller der kan aftales en konkret handleplan for en indsats indeholdende samtaler med den unge, støtte til at indgå i fritidsliv og nye sociale relationer samt familievejledning i hjemmet i et fast ugentligt timetal.

Derudover oplever vi, at mange tidligere elever og deres familier finder det helt naturligt at holde lidt kontakt med os, hvad enten der er indgået en formel aftale eller ej. Flere har fortalt os, at denne kontakt har hjulpet med at holde fokus på det, de ved at de kan. Vi oplever også, at det giver familierne en fornemmelse af sammenhæng i den støtte og indsats, der er omkring deres barn. Og af at det, de gør og siger, har betydning. Og for os er det meningsfuldt at kunne følge med i, hvilken effekt vores indsats har haft.

Konkret anbefaler Krumtappen i de fleste tilfælde, at der indgås en aftale om efterværn med en støtte/kontaktpersonordning over en periode på typisk et år. De nærmere aftaler træffes for den enkelte elev mellem Krumtappen, visitator, familien og det efterfølgende uddannelses- eller praktiksted.