Krumtappen orienterer sig mod lokalsamfundet. Det er vigtigt for os, at eleverne så godt som muligt rustes til livet udenfor skolen. Derfor har vi et stort netværk af lokale arbejdspladser, der hjælper os med alt fra virksomhedsbesøg over praktikpladser til egentlige lærepladser. Vi vægter også at støtte eleverne i at benytte lokale fritidstilbud uden for skolen. Vi værdsætter en god kommunikation med de voksne og de andre institutioner, som vores elever også er i kontakt med.

Samarbejdet omfatter selvfølgelig også løbende møder med socialrådgivere fra Børn og unge; vejledere fra UU, STU, EGU og andre uddannelsessteder; læsevejledere, støttepersoner, psykologer, misbrugskonsulenter, SSP og det lokale politiet og lokale folke- og specialskoler.

Horsens Kommunes Ungdomsskole hjælper os med afviklingen af de faglige prøver.