Heldagsskolen Krumtappen har haft elever siden opstarten i 2005. Eleverne har været fra Skanderborg, Odder, Horsens, Silkeborg og Farvskov kommuner samt en enkelt fra Esbjerg. Vi indleder selvfølgelig gerne et samarbejde med flere kommuner.

Omkring 40 drenge har været indskrevet i den periode. Majoriteten er her i 2-3 år. Nogle er vendt tilbage til folkeskolen eller en specialklasse. For nogle få har Krumtappen ikke været den bedste løsning. I de tilfælde har vi forsøgt at reagere så hurtigt, som det var muligt, og samtidig være behjælpelige i processen med at finde et andet og mere passende tilbud.

En del af eleverne har været tilknyttet Krumtappen den sidste del af deres folkeskoleår, hvor langt de fleste formår at bestå FSA i dansk og matematik. Herefter har vi bistået med brobygningen til elevernes videre færd ud på uddannelsesinstitutioner, praktiksteder, lærepladser og arbejdspladser. Vi får mange gode tilbagemeldinger og har stadig kontakt med mange af vores tidligere elever og deres familier.

EGU er en vej mange af vores elever går, og vi har særligt gode erfaringer i at forberede dem til dette forløb. En enkelt elev er i gang med en universitetsuddannelse.