På Krumtappen tilbyder vi et afslutningsforløb, der kombinerer erhvervspraktik med skolegang. Der afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøver i Dansk, Matematik og eventuelt Engelsk. Typisk er det et forløb på 40 uger. I nogle tilfælde kan det dog tages over to år.

Heldagsskolen Krumtappen har mange kontakter til praktiksteder i lokalområdet. Gennem det erhvervsrettede 9.klasses-forløb fortsætter og målretter vi den brobygning mellem uddannelse, skole og hjem, som er en af hjørnestene i vores pædagogiske praksis.

Et skoleår i Erhvervsrettet 9. klasse indeholder:

  • Individuelt tilrettelagte moduler med forskellige praktikforløb og med koncentreret undervisning i især Dansk, Matematik og Engelsk.
  • Folkeskolens Afgangsprøver i Dansk, Matematik og Engelsk (hvis det udtrækkes).
  • Ugentlige sparringsmøder mellem praktiksted, praktikant og Krumtappen.
  • Tæt skole/hjem-samarbejde.
  • Forskellige praktikforløb. Typisk af et par måneders varighed.
  • Jobdusør for praktiktimerne.
  • Statusmøde to gange årligt.
  • Brobygning til relevant ungdomsuddannelse.
  • Efterværn efter aftale.
  • Tur til udlandet.

Af hensyn til transporten vil vi forsøge at finde praktiksteder tæt på elevernes bolig. Det er en betingelse at eleverne er stoffri, hvilket vil blive testet en gang om måneden.