Krumtappen er en medarbejderejet skole. Vi har undervisningsoverenskomst med Horsens Kommunes Ungdomsskole, der fører det løbende tilsyn med både undervisningen og med fritidsdelen.

Vi tager selvfølgelig gerne imod elever, der er hjemhørende i andre kommuner. Det er visitationsudvalget i barnets kommune, der kan visitere til Krumtappen.